Jan Palfijn, uitvinder van de verlostang

Jean Palfyn, le père du forceps

We kennen zijn uitvinding beter dans zijn naam. Nochtans heeft hij de geboorte van talrijke baby’s vergemakkelijkt. Het gaat over Jan Palfijn, onder andere de uitvinder van de verlostang

Jan Palfijn

Het leven van Jan Palfijn

Jan is in Kortrijk geboren. Zijn vader was barbier-chirurgijn. We snappen vlug dat zijn vaders beroep hem voor geneeskunde voorbestemd.

Maar Palfijn wil geen conventionele geneeskunde van Gallien studeren. Volgens hem is anatomie studeren de beste manier om te leren. Alleen deze praktische methode maakt het mogelijk de ziektes van het lichaam te begrijpen. Hij aarzelt ook niet verboden daden te begaan. Hij gaat vers begraven lijken opgraven om ze thuis te bestuderen. Helaas wordt hij op een dag gepakt. Maar op 16-jarige leeftijd loop je snel en hij vlucht naar Gent om de doodstraf te ontlopen.

Daar zette hij zijn studies voort aan de school voor chirurgie en ging vervolgens naar Parijs.

Enkele jaren later publiceerde hij een boek over botziekten. Dit werk was zo nauwkeurig en compleet dat het hem de erkenning van zijn collega’s opleverde.

Toen hij naar Gent terugkeerde, mocht hij lesgeven aan de Heelkundige School en kreeg hij het burgerrecht.

De verlostang van Jan Palfijn

Palfijn helpt ook bij bevallingen. En hij merkt dat vele ongevallen veroorzaakt werden door het feit dat het hoofd van de baby klem raakte. Hij vindt een instrument uit in de vorm van twee lepels, waarmee je het hoofd van de baby zonder deze of het lichaam van de mama te beschadigen. Dit instrument is de verlostang.

Deze uitvinding wordt in 1721 bekend gemaakt. En hoewel de Fransen en Engelsen hebben geprobeerd zich deze uitvinding toe te eigenen, hebben wij vandaag bewijs dat deze uitvinding wel degelijk Belgisch is en dat Jan Palfijn de uitvinder was!

Een grafteken in zijn naam bevindt zich in de Sint-Jacobskerk in Gent.

Jan Palfijn

28 november 1650

21 april 1730