Etienne Lenoir, uitvinder van de verbrandingsmotor

Etienne Lenoir expliqué aux enfants

Etienne Lenoir is een Belgische uitvinder, beschouwd als één van de grootste uitvinders aller tijden. Want hij is de eerste die de interne verbrandingsmotor heeft uitgevonden.  Deze motor zal tot de ontwikkeling van de automobielsector  leiden.

Etienne Lenoir

Het leven van Etienne Lenoir

Étienne is in Mussy-la-Ville in 1822 geboren, een klein dorpje dichtbij Virton, België. Zeer jong toonde hij al belangstelling voor wetenschap. Maar beseffend dat hij zich in zijn kleine Luxemburgse dorp niet ontwikkelen kan, besluit hij op 16-jarige leeftijd te vluchten, om naar Parijs te gaan, te voet.

Daar werkt hij als ober in een café en ‘s nachts voert hij experiment uit in zijn kamer. Nieuwsgierig en Manusje-van-alles, ontwikkelt en vindt hij oplossingen voor lokale ambachtslieden. Hij vraagt zijn eerste octrooi aan als hij 25 is.

Verbrandingsmotor eerste type van Lenoir, 1862.

Jean Joseph Etienne Lenoir, 1822-1900 Ingenieur.

Gustave Lefebvre Fabrikant

Inventaris no: 10923-0000-

© Musée des Arts et Métiers-Cnam/Foto Michèle Favareille

De uitvindingen van Etienne Lenoir

Maar hoewel hij in veel dingen geïnteresseerd is, heeft hij een obsessie machines zelfstandig te laten bewegen. Om dit te bereiken volgt hij lessen aan de Ecole des Arts et Métiers in Parijs en bestudeert hij de werking van verschillende machines, waaronder de stoommachine van Denis Papin.

Maar hij vindt deze mooie machines toch heel omvangrijk en zwaar door de ketel om de stoom te maken, en een heel grote haard om het water te verwarmen.

Hij wou ervoor zorgen dat de verbranding in een interne compartiment plaatsvindt, zodat de omvangrijke ketel en alles wat daarbij hoort, overbodig worden.

In plaats van stoom, zouden de verbrandingsgassen rechtstreeks op de zuiger werken, en de motor zou zeer compact zijn!

Na enkele vruchteloze pogingen vindt hij de oplossing door steenkoolgas als brandstof te gebruiken.

In 1859 vraagt Lenoir een Franse octrooi aan voor de “verbrandingsmotor”.

De verbrandingsmotor van Lenoir

Op 23 januarie 186à, belangrijke datum, stelt hij het resultaat voor. Een verbrandingsmotor, die de ketel kan vervangen om de auto vooruit te doen rijden, zonder paard. Hij begint zijn motoren te bouwen en verkopen.

Hij rust tientallen werkplaatsen uit als hem in januari 1860 het octrooi 43.624 wordt verleend voor zijn uitvinding.

Terwijl hij zijn motoren bouwt, blijft Lenoir denken. Waarom probeert hij geen wielen te laten draaien met deze lichte motor? In dit geval is er dan geen behoefte aan paarden- of mankracht !

En in september 1863 lukt het hem!

Hij voert de eerste testen uit met een auto die wordt voortgedreven door een gasmotor van anderhalve paardenkracht.

De auto met motor rijdt 18 kilometer in drie uur. De automobiel is geboren!

Etienne Lenoir

12 januari 1822

3 augustus 1900