Andreas Vesalius, de vader van de anatomie

Vesalius de vader van de anatomie

Anatomie is de wetenschap die de vorm, structuur en positie van de organen in ons lichaam bestudeert. En de vader van de anatomie is niemand anders dan de Belg Andreas Vesalius

Andreas Vesalius

De appel valt nooit ver van de boom

Het is geen toeval dat onze man deze discipline ontwikkelt. Andreas Vesalius, als Andries van Wesel geboren, komt uit een familie bekende artsen, die voor het hof werkten. Zijn vader was de apotheker van Margaretha van Oostenrijk, zijn grootvader was de arts van Maximiliaan van Oostenrijk en zijn overgrootvader was de lijfarts van Karel de Stoute.

Bovendien woont hij in een huis met uitzicht op de galg, waar de ter dood veroordeelden sterven. Waar velen schrikken van dit schouwspel, lijkt Andreas Vesalius niet onder de indruk. Volgens de legende zou hij als kind soms botten of organen stelen die hij dan zorgvuldig zou ontleden.

Als volwassene studeert hij geneeskunde aan de universiteit van Leuven en gaat daarna naar Parijs om bij de beroemde Jacques Dubois te studeren. In het auditorium helpt hij met dissecties van dieren en menselijke lichamen die bij de Parijse galgen verzamelt. Vesalius was zo gedreven dat hij zelfs lijken steelt om ze in zijn kelder te ontleden.

 

Een arts dat wordt opgemerkt

Wat zijn reputatie doet groeien, is de afstand die hij zal nemen met de leer van Gelanus, de vader van geneeskunde. Galenus leefde in de 2e en 3e eeuw  na Christus.  Hij staat bekend voor zijn talrijke medische theorieën. Maar Vesalius besluit de theorie opzij te schuiven en gebruikt dissectie enkel als een primair onderwijsmiddel. In plaats van naar een les te luisteren zonder morren, leren de studenten geneeskunde door toe te kijken hoe Vesalius voor hen een lijk opensnijdt.

De ontdekkingen van Vesalius

Maar in wetenschap, als elders, wordt het veranderen van gewoonten niet altijd goed aanvaard door de bevolking.

Zowel in de wetenschap als elders wordt het veranderen van gewoonten niet altijd goed aanvaard door het publiek. De fouten van Galenus aangeven, wekte de woede op van vele wetenschappers en van de Kerk. Maar in Galen’s tijd, kon men menselijke lijken niet in stukken snijden om ze te bestuderen. En Galen beschouwde dat apen en mensen hetzelfde waren. Om te bewijzen dat Galen het mis had, ontleed Vesalius in het openbaar de lijken van een mens en een aap.

Vesalius gaat ook bewijzen dat aders van het hart komen en niet van de lever, en het ademhalingssysteem beschrijven.

Maar hij krijgt veel kritiek, wat hij beu is, en hij besluit het onderwijs en anatomie op te geven om als arts aan het hof van de keizer te werken

Andreas Vesalius

31 december 1514

1564