TOP 10 uitvindingen die het meest tot de ontwikkeling van de samenleving hebben bijgedragen

Als je erover nadenkt, zijn mensen behoorlijk verbazingwekkende dieren. Sinds wij 7 miljoen jaar geleden voor het eerst verschenen, zijn wij erin geslaagd te overleven en uit te breiden tot 7 miljard mensen, verspreid over bijna de hele planeet. Dat is een hele prestatie, want als je goed kijkt, hebben mensen zwakke plekken. We zijn niet bijzonder duurzaam, we hebben geen dikke huid of vacht om ons te beschermen tegen de kou of de regen. We kunnen niets doen zonder elke dag te eten en te drinken en we worden soms ziek.

Hoe komt het dan dat we zo hebben kunnen overleven en ons zo hebben kunnen ontwikkelen? Zonder ons zorgen te maken of we er morgen nog wel zullen zijn. Dat komt door onze hoogontwikkelde hersenen en hun vermogen om te dromen, naar oplossingen te zoeken en te experimenteren. Er zijn vele uitvindingen waarvan de mens afhankelijk is en zonder welke het leven veel moeilijker zou zijn.

Hier is de top 10 van uitvindingen die het leven van de mens hebben veranderd:

1. Het wiel

Archeologen zijn nog niet eens wanneer het wiel voor het eerst verscheen. De oudste bewijzen van het gebruik van het wiel dateren van 3500 v. Chr. Dit was in Mesopotamië (het huidige Irak) en ze waren van steen gemaakt. De Mesopotamiërs beseften dat ze het wiel konden gebruiken om voorwerpen van de ene plaats naar de andere te verplaatsen.

Het wiel heeft verschillende evolutiefasen doorgemaakt. In het begin werd het met houten boomstammen als rol gebruikt om vervoer te vergemakkelijken, en daarna werden de rollen vervangen door aswielen.

Rond 2000 v. Chr. verschenen er karren in het oude Egypte, zoals aangetoond in tekeningen gevonden door archeologen. De wielen uit deze tijdsperk waren voorzien van spaken, waardoor ze lichter en sterker waren.

Sindsdien zijn wielen overal te vinden, op fietsen, auto’s, scooters, stofzuigers of rolschaatsen, speelgoed… De beste uitvinding om dingen te dragen die te zwaar zijn voor mensen of om zich gemakkelijk te verplaatsen.

2. Het mes

Het wiel is geweldig, maar het helpt niet bij de jacht op wild. Je kunt er altijd overheen rennen, maar het is harige pap die je dan zal moeten eten.

De mes en alles wat daaruit voortkomt, zoals de bijl, het koksmes, enz., hebben ook het leven van vele mensen gered. Met de eerste stenen messen kon de mens doden en het vlees snijden. Maar daarmee konden ze ook kleren maken van dierenhuiden en zich in gevechten verdedigen. Onlangs hebben onderzoekers ook ontdekt dat het gebruik van het mes de vroege mens in staat stelde om vaardigheden te leren, dus om te evolueren naar een beter gebruik van zijn handen.

3. Kledij

Een miljoen jaar geleden begonnen de eerste mensen hun haar te verliezen. Dankzij hun blote huid kunnen mensen warmte beter uitzweten.

De eerste mensen liepen lange tijd naakt in het wild rond. Maar toen de ijstijd aanbrak, daalden de temperaturen te laag. Om zich tegen de regen en de kou te beschermen, bedachten ze kleren. Ze maakten ze van de huiden van dieren die ze doodden. Vandaag kleden we ons niet meer in dierenhuiden. De mens vond andere materialen zoals wol, katoen en linnen om meer praktische en modieuze kledij te maken.

4. De woning

Nu we het wiel, messen en kledij hebben, wat kan de vroege mens met al deze dingen doen? De hele dag dragen? Natuurlijk niet. Ze hadden een uitvinding nodig om het leven voor zichzelf gemakkelijker te maken of om het zelfs maar te beschermen.

Dit brengt ons bij de woning. Laten we nu eens doen alsof de woning of onderdak een zuiver menselijke uitvinding is. We begonnen zoals de meeste dieren, door te zoeken naar een goede plek om ons te verbergen. Voor onze verre voorouders betekende dit waarschijnlijk leven in een soort boomnest. Grotten en rotspartijen waren waarschijnlijk populaire schuilplaatsen.

2,6 miljoen jaar geleden verschenen tekenen van het verzamelen van voedsel en werktuigen en van het vervoer naar waterpoelen of schuilplaatsen. Ongeveer 800.000 jaar geleden ontstonden er op zulke plaatsen vuren en haarden. Maar de eerste sporen van een door de mens gemaakte schuilplaats, paalgaten, stammen van 400.000 jaar geleden en werden gevonden op de Terra Amata site in Frankrijk. Door het bouwen van schuilplaatsen was de mens niet meer zo kwetsbaar als vroeger en kon hij overleven in ruigere klimatologische omstandigheden.

5. Riolering

Sanitaire voorzieningen, en dus de verwijdering en behandeling van afvalwater, hebben een enorme invloed gehad op de samenleving en de verspreiding van ziekten zoals cholera.

Laten we het nu over de recentere tijd hebben. Toen het British Medical Journal een panel van deskundigen en lezers vroeg naar de grootste wetenschappelijke doorbraak van de afgelopen 150 jaar, was het antwoord niet openhartchirurgie of de find-my-phone app op smartphones. Na antibiotica en anesthesie kreeg de bevordering van de gezondheidszorg de meeste stemmen.

De ontwikkeling van een systeem voor de verwijdering van uitwerpselen dat vele levens had kunnen redden, is vrij nieuw. In het Victoriaanse Engeland was de Theems zo vol van afval en de straten zo vol met plassen afvalwater dat journalist en jurist Edwin Chadwick aankondigde dat sanitaire maatregelen nodig waren om tyfus, cholera, griep en andere door slechte hygiëne verspreide ziektekiemen te bestrijden.

Chadwick stelde plannen op voor riolering en afvoersystemen om het afval af te voeren (een van deze wegen leidde rechtstreeks naar de Theems). Natuurlijk beschikt niet iedereen vandaag over een degelijk rioleringssysteem, met als gevolg dat één miljard mensen, of 15% van de wereldbevolking, nog steeds open ontlasting pleegt, en dat in het jaar 2015 2,4 miljard mensen gebruik maken van elementaire sanitaire voorzieningen.

6. Waterzuivering

Over ondrinkbaar water gesproken: het drinken ervan kan pijnlijke buikpijn en diarree veroorzaken, zoals velen van ons hebben ervaren bij een bezoek in Ontwikkelingslanden. De gevolgen van deze door vervuild water veroorzaakte ziekten kunnen echter ernstiger zijn dan een simpele buikpijn. Zoals de Wereldgezondheidsorganisatie in 2005 meldde, is dit type ziekte wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak met 3,4 miljoen doden per jaar, dat is meer dan doden door conflicten, terrorisme en het gebruik van massavernietigingswapens samen. Vooral kinderen in arme landen, die al een verzwakt immuunsysteem hebben door ondervoeding en stress, lopen hiervoor gevaar.

In het verleden was de situatie veel erger. Eeuwenlang hebben mysterieuze periodieke uitbraken van cholera, zelfs in ontwikkelde landen, aan duizenden mensen het leven gekost. Tijdens een cholera-epidemie in 1854 stelde de Britse wetenschapper John Snow vast dat de ziekte werd veroorzaakt door micro-organismen in rioolwater dat de watertoevoer vervuilde. Naast andere innovatieve ideeën op het gebied van de volksgezondheid, stelde hij voor chloor te gebruiken om de micro-organismen te verwijderen en hierdoor daalde het aantal infecties. Sindsdien is het gebruik van chemicaliën en filtreersystemen verder ontwikkeld om het water dat wij drinken veilig te maken.

7. Het vuur

De beheersing van het vuur is een van de belangrijkste ontwikkelingen in het voortbestaan en de vooruitgang van de mensheid.

Wij kennen niet de identiteit van de Acheuleese experimentator(en) in Afrika die zo’n 790.000 jaar geleden ontdekte(n) hoe vuur moest worden gestart, beheerst en gebruikt. Maar hun beheersing van de snelle verbranding was één van de belangrijkste ontwikkelingen die het voortbestaan en de vooruitgang van de mensheid verzekerde, zoals Nira Alperson-Afil meldde, lid van het Israëlische archeologische team dat de vroegste sporen van door mensen geproduceerd vuur ontdekte.

Deze ontdekking voorzag de eerste mensen van fakkels die hen tegen roofdieren beschermden. Dit vuur zorgde ook voor een warmtebron, waardoor ze temperatuurdalingen konden overleven. Bovendien verruimde de mogelijkheid om vlees en groenten te koken de keuze aan voedingsmiddelen voor de mens en hielp ondervoeding te bestrijden. Misschien wel meer dan enige andere vooruitgang heeft de beheersing van het vuur de mens in staat gesteld zich te vermenigvuldigen en het gehele Aardoppervlak te koloniseren.

Vandaag zitten we niet meer rond het kampvuur te knagen op stukken gegrilde mammoetpoot, maar de mogelijkheid om brandstof te verbranden is nog steeds een belangrijk deel van ons bestaan.

8. Landbouwgewassen

De teelt van tarwe is het resultaat van een reeks wetenschappelijke en technische vooruitgangen.

Als we geen boerderijen hadden gehad om ons voedsel te produceren, zouden we het grootste deel van onze tijd bezig zijn met het verzamelen van wilde planten en het jagen van dieren om te overleven, zoals jagers-verzamelaars duizenden jaren geleden deden. De jager-verzamelaar levensstijl is niet slecht. Dankzij het aanpassingsvermogen van deze levenswijze kan de mens bijvoorbeeld op een verstandige manier grondstoffen te gerbruiken uit een grote diversiteit van leefgebieden, zonder het ecosysteem uit aan te tasten, in tegenstelling tot de manier van leven in de moderne samenleving. Deze manier van leven vereist echter voortdurende beweging en leven in groepen van beperkte individuen. Dit model toegepast op de moderne samenleving zou gewoon niet doenbaar zijn. Daarom is de ontwikkeling van de landbouw zo belangrijk voor ons voortbestaan.

Landbouw is geen innovatie, maar een reeks wetenschappelijke en technische vooruitgangen, zoals de ontwikkeling van irrigatietechnieken, wisselbouw en meststoffen, die reeds enkele duizenden jaren geleden zijn ontwikkeld.

De landbouw begon toen groepen mensen ontdekten hoe ze zaden van wilde planten konden oogsten en telen. Volgens DNA-analyses van moderne voedingsmiddelen zoals tarwe, gerst, kikkererwten, linzen of vlas, zijn deze 9.000 tot 10.000 jaar geleden in Zuidwest-Azië ontwikkeld uit primitieve zaden.

9. Antibiotica

Door het gebruik van antibiotica is het aantal sterfgevallen bij bepaalde ziekten drastisch gedaald.

Gedurende het grootste deel van de menselijke geschiedenis is elke mens op deze planeet theoretisch dicht in de buurt gekomen van het overlijden aan de bacteriële ziekten die in het verleden soms hele continenten hebben uitgeroeid. Eén zo’n ziekte, de Zwarte Dood, veroorzaakte de dood van ongeveer 200 miljoen mensen in de 14e eeuw.

Aan het eind van de jaren twintig merkte Dr. Alexander Fleming, die onderzoek deed naar de ontwikkeling van een antibacterieel middel, dat een petrischaaltje met een gekweekte ziekteverwekker door schimmel was besmet. Fleming publiceerde een wetenschappelijk artikel over zijn ontdekking in 1929 en een van zijn studenten, Dr Cecil Paine, werd de eerste clinicus die de doeltreffendheid aantoonde van penicilline, een geneesmiddel ontwikkeld uit schimmel, tegen bepaalde bacteriële ziekten. Sindsdien heeft het gebruik van penicilline en andere antibiotica geleid tot een daling van het aantal sterfgevallen door infecties zoals syfilis, sepsis en, natuurlijk, de builenpest. Interessant is echter dat niet alle eer aan antibiotica kan worden gegeven de daling van het aantal sterfgevallen door bacteriële ziekten. Andere vooruitgang op deze lijst, zoals schoon water, spelen ook een belangrijke rol.

10. De bewaring van voedsel

Zonder de mogelijkheid om voedsel in te blikken of op andere wijze te bewaren, zou het voor de mens heel moeilijk zijn om zich fatsoenlijk te voeden.

Gebakken bonen in blik in je voorraadkast lijkt misschien een kleine vooruitgang voor de samenleving. Er is echter een reden waarom ambtenaren van de civiele bescherming iedereen aanraden voorraden te bewaren. Dankzij de mogelijkheid om voedsel gedurende lange perioden zonder koeling te bewaren, kunnen mensen natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen overleven die onze elektrische systemen verstoren en het moeilijk maken om aan vers voedsel te komen.

De blik werd aan het eind van de 18e eeuw uitgevonden voor militaire behoeften. De Napoleontische troepen leden meer aan honger en scheurbuik, een voedingstekort, dan aan de strijd tegen de vijand. De Franse regering bood een premie van 12.000 francs aan eenieder die een methode kon ontwikkelen om voorraden te bewaren voor de troepen in het veld. Nicholas Appert, die als banketbakker, chef-kok en brouwer had gewerkt, kwam op het idee om voedsel gedeeltelijk te koken, het in met een kurk afgesloten flessen te doen en deze vervolgens in kokend water onder te dompelen om de lucht in de flessen te verwijderen. Hij geloofde dat de lucht verantwoordelijk was voor voedselbederf. (Het zou nog een halve eeuw duren voordat Louis Pasteur ontdekte dat het in feite warmte was die de micro-organismen doodde die voedselbederf en ziekten veroorzaakten).

Franse soldaten namen stalen van gevogelte, groenten, sauzen en andere voedingsmiddelen mee die volgens Apperts procédé waren bewaard en meldden dat het voedsel na vier maanden nog eetbaar was. In 1810 kreeg de Engelse uitvinder Peter Durand een octrooi voor een verbeterde voedselcontainer, gesloten met een gelast deksel in plaats van een stopper. Twee jaar later openden twee landgenoten van Durand, Bryan Donkin en John Hall, een fabriek om levensmiddelen in metalen blikjes te verpakken in plaats van flessen.